Gaiak

HABITATAREN ZAINTZA/HABITATA ZAINTZARAKO

Eraginkortasun Energetikoa eta Jasangarritasunaren inguruko Arkitektura eta Hirigintzaren 14. Biltzar Internazionalak (EESAP 14),  «HABITATAREN zaintza/HABITATA zaintzarako» gaia landuko dute,  HABITATA eskala guztietan ulertuta; lurralde- eta hiri-eskalatik eraikuntza-eskalaraino. Ikuspegi bikoitz horrek honako hau zalantzan jartzea dakar: nola zaintzen da edo zer behar da habitat hori zaintzeko? Nolakoa izan behar du habitat horrek gure zaintzarako eta pertsonen bizi-kalitatea bermatzeko?

Habitat horren ikuspegi berria lau ildo nagusiren inguruan egituratzen da: mugikortasun iraunkorra, azpiegitura berdea, ekonomia zirkularra eta gizarte-berrikuntza. Ildo horiek, aldi berean, honako gai hauekin osatzen dira:

 1. Ekitaterako eta erresilientziarako hiriak
 2. Big Data hiri-azterketetarako
 3. Hiri-forma eta bizi-kalitatea
 4. Urban Mining | Hiria lehengaien biltegi
 5. Hiri-eraldaketako prozesuen kudeaketa komunitarioa
 6. Hiri ibilgarriak
 7. Naturan oinarritutako konponbideak erresilientziarako eta klima-aldaketara egokitzeko
 8. Hiriko zaintzak kudeatzeko eredu alternatiboak
 9. Bizi-zikloaren (LCA) eta ekonomia zirkularraren (CE) analisia aplikatzea eraikuntza- eta birgaitze-prozesuan.
 10. Birgaitzeko energia-eraginkortasuna hobetzeko neurri pasiboak
 11. Barne-giroaren kalitatea
 12. Bizitegi-eredu berriak: kudeaketa eta irtenbideak